Bora Oyuncak

Bora Oyuncak 2006 yılında, ülkemize sağlıklı oyuncaklar ithal etmek amacı ile kurulmuştur. Sektörde faaliyetlerini 10 senedir sürdürmektedir. Halen Amerika bazlı Safari Ltd. şirketinin Türkiye distribütörüdür. Sloganımız sağlıklı oyuncak, sağlıklı hayattır.

Play Attention

Play Attention, 1996’dan beri Amerika’da 1000’den fazla okulda, onbinlerce evde, öğrenme merkezlerinde, hastanelerde ve psikolojik danışmanlık ofislerinde kullanılmaktadır.Program  uzman eğitmenler tarafından geliştirilmiştir. Play Attention, erişilebilen bütün dikkat,hafıza eğitim sistemlerinden, daha uzun süre ve daha fazla insan tarafından kullanılmıştır. Amerika’nın ünlü haber programları olan Good Morning America, NBC News, Woman’s World, the Boston Globe ve daha bir çok ulusal ve uluslararası medya programında konu edilmiştir.


Gelişmiş Odaklanma

İşin sırrı, dikkati ve bilişsel işlemleri ifade eden beyin dalgalarını izleyen Play Attention BodyWave kol cihazında gizlidir. Kol cihazını ve beyin gücünüzü, eğlenceli oyunlarımızı kontrol etmek için kullanırsınız. Zihninizle, Harry Potter veya StarWars’taki Luke Skywalker gibi nesneleri hareket ettirdiğinizi düşünün. Play Attention sayesinde, zihniniz bir oyun kumandası veya bilgisayar faresi gibi olur, aynı zamanda gerekli becerileri öğreten oyunlarla davranışlarınızı geliştirirsiniz. Eğlenceli oyunlarımız, önemli öğrenme becerilerini kolay kılar. Haftada, 2-3 defa 30-45 dakikalık seanslarla, uzun dönemde önemli gelişimler sağlanır.

Çocuğunuz size zorluk çıkarıyor mu?  Play Attention’ı kullanmayla bu artık sorun olmayacak.  Özel kol cihazı sayesinde, bilgisayarı zihinle kontrol etmek, yüksek teknolojili bir eğlencedir. Hiçbir şey bununla kıyaslanamaz.

Play Attention, NASA teknolojisinin patentli gelişmiş halidir. Bilimsel araştırmalar, beynin hayat boyunca sürekli değişim kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir. Play Attention, kullanıcının gerçek zamanda dikkatini görmesini sağlar. Zamanla, Play Attention kullanan öğrenciler dikkat ve odaklanmayı geliştirmektedirler. İnteraktif alıştırmalar, öğrencileri, odaklanmanın ve bilişsel işlemlerin yeni seviyelerine çıkması için zorlar. Seviye seviye öğrenci, sınıfta ve evde başarılı olması için gerekli olan kalıcı becerileri geliştirir.


Davranış Gelişimi

Play Attention, çocuğunuza nasıl davranması gerektiğini öğreten eğlenceli bir davranış şekillendirme programına sahiptir. Daha da iyisi, bu eğlenceli ve ödüllendiricidir.

Play Attention, hiperaktiviteden, hayale dalmaya kadar bir çok davranışı şekillendirmenize yardım eder. Oyunlarımız, çocuğunuzun bilgisayar ekranında dikkatini görmesini sağlar. Gerçek zamanda dikkati görmek, kişiye güç verir.

Hiperaktivite, kıpırdanma, bağırma vb. davranışlar, Play Attention oyunlarının durmasına sebep olur. Patent bekleyen davranış şekillendirme programımızla, dikkat ve davranış ilişkilendirilebilir ve kolayca şekillendirilebilir.

Kıpırdanma, mırıldanma, hayale dalma ve dürtüsel davranışlar, şimdi cezalandırma veya bağırma olmadan kolayca geliştirilebilir. Gelişmiş odaklanma, şimdi davranışları geliştirmeye imkan verir.

Gelişmiş davranışlar, çocuğunuz arkadaş edinmesine yardımcı olur. Aşırı konuşma, sırası gelmeden konuşma, kıpırdanma vb. davranışlar çocuğun sınıftaki arkadaşlarıyla ilişkilerini etkiler. Gelişmiş davranışlar, çocuğa sınıfta ve oyun alanında uyumlu olmasına yardımcı olur. Davranış şekillendirme programımız, bunu eğlenceli ve ödüllendirici hale getirir.


Akademik Gelişim

Dikkat ve konsatrasyon eksiklği, akademik performansı etkileyebilir. Bu, bir çok ebeveyni düşündürmektedir. Odaklanma eksikliği, çocukların, bilgiyi yakalama ve zihinde tutma becerisini azaltır ve okulda uyum sağlamalarını zorlaştırır.


Çocuğunuzun zeki olduğunu biliyorsunuz.

Zayıf odaklanmadan dolayı, çocuklar genelde sınavlarda zorlanırlar ve akademik olarak başarılı olamayabilirler. Bu, sorunun anlamakta ve bunları geliştirmek için eğitim sağlamaktadır.

 • Okuduğunu anlama
 • Çalışma becerileri
 • Organizasyon
 • Sınavlarda odaklanma
 • Hafıza ve çoklu görev yapabilme
  Sosyal Etkileşim

Play Attention 1996 yılından beri çocuklara şu becerileri öğretmektedir

Okulda

 • Verilen görevleri tamamlamak
 • Yönergeleri takip etmek
 • Okul kurallarına uymak
 • Gününü ve işini organize etmek
 • Arkadaş edinmek ve onlarla oynamak

Evde

 • Ev sorumluluklarını tamamlamak
 • Aile kurallarına uymak
 • Ödevleri bitirmek
 • Kardeşlerle iyi geçinmek


Akademik Geribildirim

Play Attention eğitim sistemi, akademik geribildirimi(edufeedback) kullandığı için çok güçlüdür. Akademik geribildirim, geribildirim teknolojisi ile kanıtlanmış eğitim metodolojisinin ve davranış şekillendirme tekniklerinin bütünleşmiş halidir.

Diğer bir ifadeyle, akademik geribildirim, Play Attention öğrencilerine, bilişsel beceriler geliştirmek ve davranışlarını şekillendirmek için video oyunlarını yalnızca dikkatleriyle kontrol etmelerini sağlayarak, dikkatlerini gerçek zamanda görmeleri sağlar. Ayrıca akademik geribildirim, öğrencilerin dikkat ve davranış arasında direkt bir bağ olduğunu görmelerini sağlar. Örneğin, kıpırdanma, dikkati azalttığı için Play Attention oyunlarının durmasına sebep olur.


Alıştırma Yapmak Mükemmeli Getirir

Odaklanmayı artırmak için kişi odaklanma becerileri üzerine alıştırma yapmalıdır. İşte ve okulda performansı artırmak için kişi gerekli bilişsel beceriler üzerine alıştırma yapmak zorundadır. Tekrar ve tutarlılık sayesinde kişi uzmanlık ve kalıcılık kazanır. Bu akademik geribildirimin temelidir.

 Akademik ve profesyonel başarı, ağırlıkla, iyi dikkat, görsel takip, görev zamanı, kısa süreli hafıza sıralaması ve ayrımcı işleme dayanır. Bu beceriler olmadan, okuduğunu anlamadan basit bir şeyi hatırlamaya kadar her şey çok zor olur. Bu yüzden, yeterliliği artırmak ve bu becerilerin transferini sağlamak için bu beceriler isteğe bağlı olarak uygulanabilecek seviyeye gelene kadar tekrar edici alıştırma yapmak gerekir. Akademik geribildirim, kullanıcının alıştırma yapmasını ve gerçek zamanda odaklanmalarını geliştirmede ne kadar ilerlediklerini görmelerini sağlar.

 Dikkat becerilerini tam olarak öğrenmenin tek yolu atletlerin yaptığı gibi tekrar tekrar alıştırma yapmaktır. Eğer futbol oynuyorsak, mükemmel şut için şut çalışmasını defalarca yaparız. Basket şutlarını da aynı şekilde yaparız.

Play Attention, öğrencilere dikkat üzerinde ustalaşana kadar alıştırma yapma olanağı tanır. Play Attention, ayrıca, dikkat sorunlarından dolayı sahip olamadıkları becerileri öğretir. Ayrıca, Play Attention’da, organizasyon sorunları, görev bitirme, dikkat dağıtıcıları önemsememe, öğretmeni izleme ve hafıza da ele alınır.

Beyin, ciddi seviyede dikkat sorunları olsa da dikkat becerilerini geliştirebilir ve bunu herhangi diğer bir beceriyi öğrendiği gibi öğrenebilir. Ancak bu, zaman, alıştırma ve tutarlılık gerektirir.

Play Attention, dikkat etmeyi ve daha fazlasını öğrenmeniz için gerekli araçları sunar.


Play Attention diğer video oyunlarından nasıl farklıdır?

Ebeveynler, çocuklarının video oyunlarında, dikkatlerini dağıtmadan saatlerce vakit geçirebildiklerini görürler. Bunun sebebi, oyunlarda kullanılan grafiklerin duyular için çok uyarıcı olmasıdır. Bu oyunlara, DEHB’li olanlar dahil her çocuk dikkatini verebilir. Ancak sınıftaki öğretmenin o oyunlarda olduğu kadar dikkat çekici ve uyarıcı olması mümkün değildir. Play Attention, video oyunlarında olduğu gibi el-göz koordinasyonu gerektirmemektedir. Play Attention, düşük uyaran gereken oyunlarını kullanıcının sadece dikkatini vererek oynayabilmesini sağlar. Oyunu gerçekte kontrol eden öğrencinin beyin dalgalarıdır. Öğrencinin zihni oyun kumandası ya da bilgisayar faresi olur. Oyunların etkileşimli yazılımı, dikkat seviyelerini kontrol etmeye yardım eden bir araçtır.


Hangi sıklıkla ve ne kadar süreyle Play Attention’ı kullanmalıyız?

Öğrencinin, haftada minimum 2 maksimum 4 defa, 30-40 dakikalık oturumda Play Attention’ı kullanmasını tavsiye ederiz. 10 seneden fazladır elde ettiğimiz veriler, ortalama 40 oturumun kalıcı değişimler getirdiğini göstermektedir. Bu, öğrenciye göre değişiklik gösterebilir.

Kimler Play Attention kullanabilir?

Dikkatini geliştirmek isteyen her birey Play Attention kullanabilir.


Eğitimi erken bırakırsam ne olur?

Gelişim gösterirsiniz ancak kalıcı beceri kazanımı için 40 oturum tavsiye edilir.


Play Attention’ı kimler kullanır?

Zeka puanı 65 ve üzeri olan, dikkatini geliştirmek isteyen  çocuk ve yetişkinlerin kullanması tavsiye edilir.


Play Attention, gözleri çok yorar mı?

Hayır. Play Attention, beyin gücünü kullanır. Kol bandındaki sensörler, odaklanmayı ve bilişsel işlemleri gösteren beyin dalgalarını izler. Bu sensörler, kullanıcının sadece dikkatiyle ekran karakterlerini hareket ettirmesini sağlar.


Play Attention için hangi araştırmalar yapıldı?

Bu teknoloji, yaklaşık 25 senedir araştırılmakta ve kullanılmaktadır. Play Attention, NASA’nın astronotlara değişik durumlarla uyum sağlamalarını öğretmek için kullandığı teknolojiden ilham alınarak geliştirilmiştir. Son 4 senede müşterilerimize uygulanan anketlerde %91 memnuniyet tespit edilmiştir. Üniversitelerle araştırmalarımız devam etmektedir ve bir sonuç ortaya çıktığında bunları yayınlamaktayız. Ayrıca, Play Attention’nın eğitim kalitesine katkı sağladığından emin olmak için binlerce kullanıcı verisini izlemekteyiz.


Hangi noktada programı kullanmayı bırakmalıyım?

Kalıcı değişimler için, kullanıcı programı en az 40 oturum kullanmalıdır. Koç, 40 – 60 oturumdan sonra öğrencinin programı bırakmasına karar verebilir. Kullanıcı, öğretilen becerilerde uzmanlığı daha önce gösterse de kalıcı değişimler 40-60 oturum arası gerçekleşir.


Çocuğum DEHB ile ilgili ilaç kullanıyorken Play Attention kullanabilir mi?

Play Attention, ilacın öğretemediği becerileri öğreten eğitimsel bir araçtır. İlaç ile ilgili doktorunuzla görüşün.


Play Attention kullanmaya başlayınca, ilaç tedavisini kesebilir miyim?

Sağlıkla ilgili herhangi bir kararı siz ve doktorunuz vermelidir.


Ürünü kullanmada bir risk var mıdır?

Ürünü kullanmada bir telefonda karşılaşabileceğiniz tehlikeden daha büyük bir tehlike yoktur.


Herhangi bir yan etki var mıdır?

Play Attention’ın herhangi bir yan etkisi yoktur.